Dimitrije Ostojić je vlasnik online marketing agencije DEFAULT design i organizator prve online konferencije na temu konverzije i marketing automatizacije LeadCon. Aktivno se bavi edukacijom putem vebinara i praktičnom primenom automatizacije marketinga za svoje klijente.

Na predavanju je bilo reči o formiranju cena digitalnih proizvoda ili usluga, koja je razlika između popusta i bonusa (i kada koje ponuditi). Osim toga, Dimitrije je govorio i o kreiranju lestvice vrednosti u cilju maksimizacije prodaje po jednom kupcu.