U InfostudHub-u, će se u četvrtak, 4.aprila, od 17h, u okviru Nedelje otvorenih podataka, održati meetup na temu “Data Democracy – Power to the people“.

Ali, šta to zapravo znači i šta zapravo trebamo učiniti da izgradimo kulturu demokratije podataka?Mogućnost da informacije u digitalnom formatu budu dostupne bilo kome u bilo koje vreme bez prepreka u njihovom analiziranju, razumevanju i tumačenju je suština demokratizacije podataka. To podrazumeva da javni organi čine podatke dostupnim građanima, od kojih se očekuje da imaju neophodne sposobnosti i veštine za njihov pristup, analize i tumačenja  sarazumevanjem u cilju osnaživanja građana u učestvovanju i donošenju bolje informisanih odluka.

Na ovom meetup-u pričaćemo o otvorenim podacima, alatima za njihov pristup i analize. Diskutovaćemo o neophodnim obukama za razvijanje nužnih znanja i veština potrebnih za tumačenje sa razumevanjem informacija sadržanim u podacima. Korišćenjem otvorenog pristupa predavanju i učenju gde ćemo učesnike uputiti na R programski jezik iz javnog domena za statističke analize podataka i vizualizaciju, ilustrovaćemo jedan od mogućih načina tumačenja demokratizacije podataka. Pokazaćemo kako da koristite R za pristup podacima sa portala otvorenih podataka (https://data.gov.rs) i kako da uz pomoć njega obavite efektivnu analizu i vizualizaciju. Razgovaraćemo o alatima koji su potrebni u tipičnom projektu analize podataka. Razmenićemo ideje o tome kako razmišljamo o analizama podataka i o najboljim načinima komuniciranja rezultata sa ciljnom publikom. Imaćete priliku da u okviru hands-on dela meetup-a kreirate interaktivnu web aplikaciju za mapiranje podataka korišćenjem Shiny paketa u R-u.

Događaj se održava u okviru Nedelje otvorenih podataka 2019, u sklopu projekta “Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti” koji sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva. 

Nedelja otvorenih podataka je deo inicijative „Serbia Digital Week“ #SDW

O predavaču

Tatjana Kecojević je dugogodišnji R korisnik sa doktoratom iz statistike stečenim na Univerzitetu u Mančesteru. Tatjana je provela dugi niz godina radeći u visokom obrazovanju u Velikoj Britaniji kao predavač senior, sa velikim brojem istraživačkih radova u oblasti kvantilne regresije. Suosnivač je kompanije DataTeka koja je posvećena pomaganju ljudima u boljem razumevanju podataka, kao i razvijanju svesti o značaju obrade analize podataka kroz pažljivo osmišljene strategije obuke. Osnivač je i suorganizator poglavlja R-Ladies Manchester i Beograd i vođa tima u R Forwards operativnoj grupi koja ima za cilj da proširi učešće žena i drugih nedovoljno zastupljenih grupacija u oblasti R i Data Science zajednice.
Započela je inicijativu klikR koja kultiviše pristup učenju koji je inkluzivan za sve podzastupljene grupe sa fokusom na mlade ljude, posebno mlade žene.
Nedavno je bila pozvana da postane ambasador inicijative za žene u DS (WiDS) i zajedno sa Infostudom radi na promovisanju DS discipline ne samo za ženske učesnice, već i za sve zainteresovane.
Oblasti njenog interesovanja su statističko modelovanje, statističko računarstvo, statističko računarsko obrazovanja i sve što se odnosi na #rstats.

Prijave

Prisustvo je besplatno ali je neophodno prijaviti se putem ovog linka.
Meetup će trajati 2h. Voleli bismo da dođete i da nam se pridružite. Dovedite prijatelja i podelite svoje misli i iskustva. Ne morate da budete R korisnik da biste došli i pridružili se našoj diskusiji, sve dok imate interes za upoznavanjem sa procesom demokratizacije podataka.

Čekamo vas u četvrtak, 4.aprila, od 17h, u prostorijama InfostudHub-a (Korzo 1, drugi sprat).