Na ovoj panel diskusiji se pričalo na sledeće teme: – emitovanje tokena kao sredstvo za prikupljanje dodatnog kapitala, – zakonski okviri, – pravne, računovodstvene i poreske regulative – investiranje u digitalnu imovinu-kriptovalute, nft, tokeni – lični dohodak (plata ili bonus na platu) u kriptovalutama.

Panelisti su bili Miloš Praštalo, Ilija Rilaković i Ivan Andrejević, a u ulozi moderatora se našao Vladimir Veličković.