U Srbiji se sve češće koriste skraćenice poput CEO, SEO i ostalo… Da li ste već naučili razliku?

U nastavku smo izdvojili neke od najčešćih biznis skraćenica:

CEO – Chief executive officer

Izvršni direktor koji je odgovoran za nadgledanje i praćenje rada i aktivnosti cele kompanije. Izvršnom direktoru se podnose svi izveštaji.

COO – Chief operations officer

Operativni direktor čije je zaduženje upravljanje kompanijom na dnevnom nivou.

CFO – Chief financial officer

Finansijski direktor, zadužen za nadzor finansijskih aktivnosti, za tok novca i analizu podataka planiranje finansija i upravljanje rizicima.

CTO – Chief technology officer

Tehnički direktor ili šef tehničkog odseka, čiji je fokus na naučnim i tehničkim problemima.

CIO – Chief information officer

Direktor informacionih tehnologija (IT) u firmi, odgovoran za računarske sisteme neophodne za funkcionisanje preduzeća.

CAO – Chief administrative officer

Direktor administracije – prati administrativne, marketinške i finansijske poslove.

CRO – Chief risk officer

Direktor za rizike, zadužen za upravljanje rizicima i mogućnostima kompanije.

CCO – Chief creative officer

Kreativni direktor u kreativnim ili dizajnerskim industrijama – zadužen je za upravljanje kreativnim timom.

CMO – Chief marketing officer

Direktor marketinga nam je među najpoznatijim funkcijama jer je već uveliko dostupna i česta u većini firmi u Srbiji.

KAM – Key account manager

Jako važan faktor firme: Menadžer za ključne kupce. On obavlja sve kontakte s ključnim kupcima, ugovara poslove i vrši prodaju, prati razvoj tržišta i na osnovu analiza utvrđuje dalje planove i ciljeve prodaje.

Copywriter

Iako iza ovoga stoji mnogo duža definicija od koje se može napraviti jedan novi blog (biće:)) najkraće rečeno je: pisac reklamnih tekstova i slogana.

PR – Public relations

Osoba zadužena za odnose s’ javnošću. Uspešni menadžeri za odnose s’ javnošću prvenstveno razumeju pojam marketinga, promocije i odnosa sa javnošću. Osoba koja medijima i javnosti svakodnevno pruža informacije o određenoj organizaciji ili osobi, a u kriznim situacijama čak i upravlja komunikacijom cele kompanije, svakako je PR menadžer.

HR – Human resources

Sektor ljudskih resursa čini važnu ulogu svake kompanije, budući da vodi računa o jednom od najvažnijih resursa svake kompanije – zaposlenima.

SEM – Search Engine Marketing

Search Engine Marketing podrazmeva plaćanje reklamiranja preko pretraživača. To je vid internet marketinga koji ima za cilj da učini sajt što vidljivijim tj. da ga rangira što više u rezultatima pretrage, i to putem optimizacije i reklamiranja.

SEO – Search Engine Optimization

Baš kao i SEM, se fokusira na internet marketing na nivou pretraživača. Najveća razlika između SEO-a i SEM-a je da prilikom korišćenja SEO-a ne postoji plaćanje pretraživačima. SEO rangira web sajtove u organskoj pretrazi. Neke od ključnih tačaka su optimizacija slika, ključne reči, brzina učitavanja, “bounce” stopa, linkovanje, šerovanje na društvenim mrežama i mnoge druge stvari.