Tema je namenjena ljudima koji se bave bilo kakvom vrstom kreativnog posla: programiranjem, dizajnom, marketingom, i slično. Jer ”Mentalni Dug” je direktan proizvod kreativnog rada, a posledice će osetiti svako ko svoje mentalno zdravlje zanemari.

Pogledajte snimak predavanja: