Kako smo imali više upita da popričamo sa nekom marketing agencijom oko toga kako “ide posao”, odlučili smo to i da uradimo, pa nam je gost u sredu, 22. aprila, bio Branimir Cigale iz agencije Posh33.

Pandemija je donela zaustavljanje svetske ekonomije, što je donelo nesigurnost na tržištu, što je poremetilo sve normalne aktivnosti i malih i velikih preduzeća. Na ivici ekonomske krize, neki zatvaraju, neki pauziraju, neki rade više nego obično, ali većina se slaže da je budućnost još nesigurna, a samim tim čak i oni koji rade izbegavaju veća ulaganja. Pitali smo Branimira kako u ovome da se nose marketing kompanije, i velike i male, šta je situacija na tržištu sa klijentima (domaćim i stranim) i kako dalje.