Na samom predavanju Lazar Pavlović je, zajedno sa posetiocima, prošao kroz korake u kreiranju marketing strategije po Account Based Marketing modelu i alate koji će im pomoći da oforme zajednicu oko proizvoda, usluge ili ideje i pretvore pratioce u brend advokate.

Lazar Pavlović je Social Media Manager u globalnom startapu Hashnode – online community za programere. Pored Hashnode-a, radi kao konsultant za marketing na društvenim mrežama za firme na kanadskom i engleskom tržištu.