U InfostudHub-u će se održati kurs web programiranja primenom PHP jezika od 26. februara u trajanju od dva meseca (dva puta nedeljno po dva sata).
U okviru kursa upoznaćeš se sa PHP programskim jezikom koji je jedan od najpopularnijih server-side jezika za web programiranje. Teme koje će pokriti kurs su:

 • uvod u PHP jezik, osnovni pojmovi i sintaksa, gradivni elementi PHP jezika
 • tipovi podataka, promenljive, konverzija tipova
 • konstante, operatori, uslovne naredbe, grananja, ciklusi
 • nizovi i rad sa nizovima
 • rad sa stringovima
 • funkcije, optimizacija koda upotrebom funkcija, uključivanje spoljašnjih datoteka, dinamičko pozivanje funkcija
 • funkcije za vreme i datum
 • obrada, filtiranje i validacija poslatih podataka preko obrasca
 • upotreba sigurnosnih tehnika i metoda
 • dinamičko kreiranje sadržaja web obrazaca
 • upload datoteka, korišćenje EXIF biblioteke
 • osnovni pojmovi relacionih baza podataka, tipovi polja u MySQL RDBMS-u
 • kreiranje korisnika, dodeljivanje prava korisniku, kreiranje baze podataka i tabela primenom phpmyadmin alatke
 • kreiranje više povezanih tabela, kreiranje sigurnosne kopije baze podataka, uvoz i izvoz podataka
 • MySQLI i PDO funkcije PHP programskog jezika za rad sa bazama podataka
 • upotreba kriptografskih algoritama
 • osnovni pojmovi kolačića i sesija unutar PHP jezika, Captcha
 • kreiranje SEO linkova
 • Uvod u objektno orijentisani PHP
 • MVC primer
 • Tokom kursa radiće se mnogo praktičnih zadataka na osnovu kojih će polaznici sticati veća praktična iskustva. Isto tako na nekim od časova davaće se kratki zadaci sa određenim rokom za završavanje. Polaznici će koristiti neki od Git VCS sistema.

Glavni preduslov za ovaj kurs jeste da polaznici prođu testiranje koje će se održati u petak 22.02., u 16h u prostorijama InfostudHub-a (Korzo 1, drugi sprat).

Bitno je da polaznici imaju predznanje iz HTML-a i CSS-a i da ih znaju implementirati.

Početak kursa je zakazan za utorak, 26.02., u 17h a dalji termini časova su utorkom od 17h do 19h i petkom od 17h do 19h.

Cena kursa je 50€ (u dinarskoj protivvrednosti). 
Prijave za kurs se podnose putem ovog linka najkasnije do 20.02.

O predavaču:

Prof. dr Zlatko Čović je profesor na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici, web programer, dugogodišnji mentor na studentskim takmičenjima i hakatonima, jedan od organizatora prvog hakatona organizovanog u Subotici i pre svega zaljubljenik u web i IT sektor. Njegova misija je da prenosi iskustvo i praktično znanje mladim ljudima i da ih motiviše na svakodnevno usavršavanje u IT oblasti. Ima iskustvo od 20 godina u web programiranju. Začetnik je ideje uvođenja hakatona u proces obrazovanja i veliki ljubitelj PHP jezika.