Više od 15 stručnih predavanja i panel diskusija eminentnih profesionalaca u oblastima Generative AI i MLOps očekuju posetioce ovogodišnje Machine Learning (ML) konferencije, koja će se održati 31. maja i 1. juna u Subotici.

Ovaj dvodnevni događaj, koji je posvećen oblastima data science-a, mašinskog učenja i veštačke inteligencije, po četvrti put organizuje Inspira Hub u saradnji sa Inspira grupom, a ovoga puta obeležiće ga i nekoliko novina.

Za razliku od prethodnih godina, konferencija će se, umesto na Paliću, održati u novim, renoviranim prostorijama Inspira grupe u centru grada, sva predavanja će biti na engleskom jeziku, a ovoga puta biće prisutan i podjednak broj domaćih i stranih, odnosno predavača iz ruske zajednice koji žive u Srbiji.

Da program konferencije i ove godine bude sadržajan i pruži svakom od učesnika mogućnost da sazna i nauči nešto novo, pobrinuli su se Goran Milovanović iz Organizacije „Mašinerija“, domaćeg lokalnog udruženja za promociju data science-a i mašinskog učenja, kao i Mikhail Rozhkov, predstavnik ruske zajednice iz Organizacije „Machine Learning REPA“, koja se takođe bavi promocijom mašinskog učenja.

Prema rečima Milovanovića, u odabiru tema koje će ove godine biti u fokusu konferencije vodili su se, pre svega, onim što je u ovom trenutku aktuelno, ali i mogućnošću da okupe vrsne predavače koji će svoje znanje i iskustvo preneti učesnicima.

„Generative AI je tema koju nije bilo teško odabrati kao jednu od dve vodeće teme ML konferencije, pošto je prethodna godina u celini bila obeležena pravom eksplozijom novih sistema veštačke inteligencije. Bili smo svesni toga da danas svi istražuju ovu oblast, pokušavaju da formulišu nove proizvode i servise koji se oslanjaju na Generative AI, i većina nas u programskom odboru ovogodišnje ML konferencije je već duboko u poslu sa Generative AI. Bilo je jednostavno, a znali smo da ćemo relativno lako moći da izaberemo dobre govornike u ovoj oblasti“, kaže programski koordinator ML konferencije, dodajući da su u odabiru MLOps kao druge glavne teme, ključne bile dve činjenice.

„Prva, zato što je u pitanju izuzetno bitna tehnologija koja omogućava da se algoritmi mašinskog učenja inkorporiraju u druge softverske proizvode, da se obezbedi mogućnost monitoringa ovakavih sistema, automatizuje retreining ML modela, dok je sama tema bila veoma malo zastupljena na prethodnim konferencijama, čak i u široj profesionalnoj zajednici stručnjaka u ML i AI. Druga činjenica, kada smo shvatili da su mnoge kolege iz inostranstva koje su se priključile našoj profesionalnoj zajednici u prethodne dve godine specijalisti upravo u MLOps, na osnovu čega smo napravili dobru procenu da ćemo i u ovoj oblasti lako doći do izuzetnih govornika“, ističe Milovanović.

A koliko će izuzetnih govornika biti, dovoljno pokazuje da je među njima Anđelija Masnikosa iz kompanije „Meta“, jedna od vodećih stručnjakinja za razvoj mikročipova i hardvera, koja je inače rodom iz Subotice. Učešće je potvrdio i Nebojša Bjelotomić, direktor Inicijative „Digitalna Srbija“, koji će govoriti ne samo o tome šta Inicijativa radi, već i o njegovom viđenju razvoja ovih tehnologija u Srbiji.

Na ovogodišnjoj konferenciji biće i govornik iz Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju Srbije, koji je oformilo Ministarstvo za nauku, tehnološki razvoj i inovacije, te će učesnici pored toga čime se bavi i zašto je oformljen Institut, imati priliku i da čuju strategiju Vlade za razvoj veštačke inteligencije u Srbiji.

„Govornici su sve sami top eksperti u ovim oblastima, a u govorima predstavljaju relevantne algoritme, matematičke i inženjerske pristupe problemima u mašinskom učenju i veštačkoj inteligenciji, softver koji razvijaju ili koriste u svom radu. Dok govori nisu u čisto tech tutorial formatu, odnosno ne predstavljaju nastavni materijal, iz njih je moguće razumeti jasno koje se tehnologije koriste za šta, koje su njihove pro et contra, kako je na osnovu njih moguće razviti softverske usluge ili proizvode. Prave, vrhunske zanatlije se obraćaju drugim zanatlijama i prenose znanje, interesovanje i inspiraciju“, poručuje Goran Milovanović.

Inspira Hub je, zajedno sa Inspira grupom, pokrenuo ML konferenciju još 2019. godine jer, kako objašnjava menadžer Inspira Hub-a Željko Crnjaković, data science i mašinsko učenje su još tada bile prepoznate kao tehnologije budućnosti, odnosno tehnologije bez kojih svaka ozbiljna kompanija neće moći da funkcioniše.

Takođe, uočeno je da, osim što Srbiji nedostaje stručnjaka u ovim oblastima, nedostaje i događaja na kojima bi se govorilo o ovim temama, a da nisu u formi predavanja o poslovanju ili unapređivanju poslovanja korišćenjem različitih strategija, tehnologija ili procesa, već konferencije koje bi u središte pažnje stavile važnost, razvoj i popularizaciju ovih tehnologija.

„Konferencija se tokom četiri godine profilisala kao najbolji manji tehnički događaj za stručne teme, koji okuplja profesionalce za profesionalce. Dakle, teme konferencije nisu u funkciji marketinga poslovnog razvoja, nego u funkciji primene tih tehnologija i načina na koji se one razvijaju. Zbog toga je konferencija izuzetno tehnička i najbolji manji događaj, jer ne okuplja hiljade učesnika koji bi bili zainteresovani, već između 150 i 200 profesionalaca“, objašnjava Crnjaković, naglašavajući da se dragocenost ML konferencije ogleda i u tome što omogućava profesionalcima da se bolje upoznaju i povežu sa kolegama kako iz Srbije, tako i iz regiona.

„Benefiti bilo kog događaja uživo, a posebno konferencija koje okupljaju ovaj ili bilo koji tip ljudi, jesu razmena znanja, iskustava, diskusije, promena klime i da se ljudi izmeste iz svoje sredine i tokom tog vremena posvete određenoj temi. Dodatni benefit je networking, razlog zbog kojeg i idemo na događaje i konferencije, jer se tu ljudi upoznaju, prave nove poslovne veze, čuju ili saznaju nešto novo, stvore nove kontakte i na taj način ne samo da šire svoju poslovnu mrežu, nego i šire svoje vidike“, poručuje Crnjaković.

I tu benefitima nije kraj, budući da je cilj Inspira Hub-a i Inspira grupe da ovaj događaj doprinese tome da Subotica postane prepoznata kao jedan od centara u našoj zemlji za razmenu znanja u oblastima data science-a, mašinskog učenja i veštačke inteligencije, ali i pospešivanju kongresnog turizma u gradu.

„Subotica je idealan grad za kongresni turizam jer nije prevelik i može vrlo lako i brzo da se obiđe. Miran je i pruža idilu manjeg mesta, ali ima i dovoljno sadržaja da može da zabavi ljude dva-tri dana koliko borave u njemu. Tu je i balans između urbane i ruralne sredine, Subotice i Palića, izuzetno je dobro pozicioniran i, kao što je Hub-u jedan od ciljeva da bude čvorište razmene ideja, znanja i poslovnih puteva, tako nam je cilj i da Subotica bude čvorište, gde ćemo dovesti ljude koji se bave preduzetništvom, data science-om, mašinskim učenjem, razvojem proizvoda, ne samo da im pokažemo Suboticu, nego i zato što verujemo da Subotica ima dovoljno infrastrukture i sadržaja da bude jedan dobar centar za takvu razmenu znanja“, zaključuje Željko Crnjaković.

Karte za ML konferenciju su već u prodaji. Trenutno su u ponudi Early Bird i Student/Akademic verzija, namenjena studentima i zaposlenima na univerzitetima, a uskoro će u ponudi biti i Standard verzija, koja će biti važeća nakon što se program konferencije objavi u drugoj polovini aprila.

Sve informacije o predstojećoj ML konferenciji, predavačima i kartama možete pronaći na sajtu https://ml-conference.rs/.