Subotica.com je lokalni informativni portal, postoji nepunih 15 godina i ubedljivo je najposećeniji internet medij koji se bavi temama od šireg društvenog značaja za zajednicu u Subotici.
Tema predavanja je bila razvoj portala od najranijih početaka, transformacija, komercijalizacija i razvoj redakcije.