Tokom 2024. godine, InspiraHub je sproveo istraživanje među subotičkim srednjoškolcima i studentima o njihovom stavu prema preduzetništvu, interesovanjima i razmišljanjima, koje je obuhvatilo preko 540 mladih iz Subotice i okolnih mesta

U ovom istraživanju su učestvovali učenici Gimnazije “Svetozar Marković”, srednje Medicinske škole, srednje Tehničke škole “Ivan Sarić”, kao i studenti ekonomskog fakulteta i VTŠ-a. Interesantno je da je u istraživanju učestvovalo 67,4% devojaka i 32,6% momaka

Budući preduzetnici

Od ispitanika, čak 63,1% je odgovorilo da nakon školovanja želi imati svoju firmu i biti preduzetnik, dok 36,9% želi da se zaposli, a od onih koji žele biti preduzetnici izdvajaju se dva najpopularnija razloga – “želim da budem sam svoj gazda” (43,8%) i “želim da radim posao koji volim” (39,1%). Ovim odgovorom možemo zaključiti da iako mladi ne znaju šta ih čeka u preduzetnišvu, kako ćemo videti po daljim rezultatima, prvenstveno vide započinjanje svog posla kao korak u nezavisnost i kreiranje radnog mesta na kojem bi se bavili nekom svojom pasijom ili onime što ih zanima. 

Na pitanje “u kojoj oblasti razmišljate da pokrenete svoj biznis” bilo je mnogo različitij odgovora, npr. marketing, finansije, trgovina, ugostiteljske usluge, IT, digitalne usluge, dizajn, umetnost i kultura, medicina, turizam, proizvodna delatnost… itd. Ovaj odgovor nam pokazuje da postoji zdrava diverzifikacija interesovanja i planova za budućnost među mladima i da se nijedna oblast ili industrija ne ističe kao “popularna”, sudeći po ovom istraživanju. 

Značajno je istaći da odgovori na pitanje “sa kojim problemima se najčešće susreću novi preduzetnici”, najveći broj ispitanika smatra da ne znaju odakle da počnu (61,8%) i da nemaju dovoljno preduzetničkog znanja (45,6%). Takođe, 36,4% misli da im treba mnogo početnog kapitala, 34% smatra da ne veruju dovoljno u sebe da bi započeli svoj poslovni poduhvat. 

Načini na koje se mladi informišu, shodno rezultatima ovog istraživanja, govore o tome da najveći broj (52,1%) saznaje nove stvari o nekoj temi gledajući različite video sadržaje na internetu, dok se 49,4% ne ustručava pitati druge kada su potrebni praktični saveti. Samo 12,1% ispitanika posećuje edukativne ili stručne događaje, seminare ili konferencije

Od ispitanika, većina (59,2%) misli da ih obrazovna ustanova koju pohađaju ne može spremiti za preduzetništvo, dok 40,8% veruje da može. Kroz neko obrazloženje dosta ispitanika navodi da postoje predmeti koji se bave nekim teorijskim znanjem i davanjem praktičnih primera, ali da fali prakse, projekata i realnih zadataka na kojima bi se mogli pripremati za samostalno poslovanje. 

Mladi koji žele da se zaposle

Ako sada pogledamo drugu grupu ispitanika, oni koji žele da se zaposle (36,9%), dolazimo do takođe interesantnih podataka. 

Industrije u kojima bi mladi tražili posao su najraznovrsnije i tu ima svega, od čega se izdvaja IT industrija (15,2%), medicina (11,6%), finansije (8,6%), a druge uključuju marketing, dizajn, proizvodnja, trgovina, turizam, ugostiteljstvo, itd… 

Možda najzabrinjavajući odgovor je da 27,8% ispitanika planira da traži posao van Subotice, a još 18,7% u inostranstvu. Narednih 27,8% planira da se zaposli gde god nađe posao, dok 7,6% iskljčivo želi da radi od kuće. Samo 18,2% planira da traži posao u Subotici. 

Kod pitanja koji su uslovi bitni na budućem radnom mestu, najveći broj ispitanika je odgovorilo da im je najvažnija visina plate (80,3%), kao i mogućnost napredovanja na radnom mestu (57,1%). Sledeći uslov je fleksibilnost radnog vremena (36,4%) i mogućnost rada na daljinu (19,2%). 

Veštine koje ispitanici smatraju da je potrebno unaprediti su priprema za razgovor za posao (63,1%), veštine komunikacije (54,5%), veštine pregovaranja (44,9%), dok 39,7% želi naučiti kako sastaviti bolji CV i napisati motivaciono pismo. 

U ovoj grupi ispitanika, 66,2% ih smatra da ih obrazovna ustanova može pripremiti za pronalazak posla, dok 33,8% smatra da ne može. 

Zaključak

Iako je preduzetnišvo prelepa stvar, koja danas nužno ne zahteva veliki kapital i može da reši problem zapošljavanja mladih kada ne mogu pronaći posao po “svojoj meri”, svest o preduzetništvu još uvek mora da se razvija, jer svako samostalno vođenje posla – kao i mnoge stvari u životu – ima dosta propratnih aktivnosti, zahteva i stresa koje nužno ne vidimo odmah na početku i koje se neće svideti svakome. 

Rezultati nam potvrđuju da je potrebno više prilika za edukaciju novih i mladih preduzetnika, koje InspiraHub već sprovodi putem besplatnih događaja, a u planu je i mnogo više sadržaja na ovu temu u predstojećem periodu. 

Takođe, potrebno je više podrške mladima, kao i pripreme za ono što ih čeka nakon školovanja, nebitno da li žele biti samostalni preduzetnici ili se zaposliti u nekoj kompaniji. Sa jedne strane potrebno je više informacija o tome šta ih čeka, kako da se pripreme na to i kako da se bolje usavrše u oblastima koje ih zanimaju. Sa druge strane, na mladima je da se aktiviraju i da žele proširiti svoje vidike, imajući u vidu da samo kroz samoinicijativu mogu stvoriti sebi neku priliku i prednost. 

InspiraHub je, pored coworking prostora, i centar za preduzetničku i IT zajednicu, koji je u poslednjih 7 godina organizovao preko 500 besplatnih događaja na različite teme poslovanja, razvoja veština, IT-a, digitala i mnoge druge, a u predstojećem periodu planiramo i mnogo više posvećenosti preduzetničkim temama. 

Budite u toku, pridružite se našoj VIBER zajednici ili newsletter-u, za informacije i najave o događajima koje organizujemo.