Ovonedeljni InfostudHub Webinar će se baviti temom govornih tehnologija na srpskom jeziku. Pridružite nam se u sredu, 3. juna, od 20 časova, kada ćemo pričati sa našim gostom, Branislavom Popvićem, inače višim naučnim saradnikom Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Webinar će obuhvatiti teme primene veštačke inteligencije u razvoju govornih tehnologija na srpskom jeziku, automatsko prepoznavanje (ASR) i sinteza govora (TTS), prepoznavanje emocija, duboke neuralne mreže, adaptacija na glas govornika, govorni asistent, virtuelni identitet, aktuelni planovi i projekti, a namenjen je celom IT sektoru kao i ostalom širem auditorijumu, odnosno svima kojima se ova tema učini zanimljivom.

O gostu:

Branislav Popović je razvojni programer i predavač, angažovan u sklopu većeg broja istraživačkih projekata u oblasti naprednih govornih tehnologija, obrade govora i slike, interakcije čovek-mašina, algoritama dubokog učenja i veštačke inteligencije. U svojstvu glavnog programera i istraživačkog konsultanta doprineo je razvoju prvog visoko kvalitetnog sintetizatora govora za hebrejski jezik, a bio je angažovan i u razvoju sistema za automatsko prepoznavanje govora na srpskom i drugim južnoslovenskim jezicima i aplikacije govornog asistenta na srpskom jeziku. Delom radnog vremena angažovan je kao vanredni profesor Alfa BK univerziteta i prodekan za umetnički i naučno-istraživački rad Akademije umetnosti u Beogradu. Osnivač je i vlasnik agencije za računarsko programiranje Code85.

U oblasti interesovanja ubrajaju se kontinualno prepoznavanje i sinteza govora, prepoznavanje i pretraga slika, prepoznavanje govornika, segmentacija govora, prepoznavanje emocija i drugi sistemi interakcije čovek-mašina. Objavio je više desetina naučnih radova u časopisima i zbornicima međunarodnih konferencija, kao i niz međunarodno prihvaćenih tehničkih rešenja. Član je programskih odbora jednog broja domaćih i međunarodnih konferencija i recenzent većeg broja naučnih časopisa. Doktorirao je kao najmlađi doktor tehničkih nauka na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Redovni je član Centra izuzetnih vrednosti CEVAS, grupe za akustiku i govorne tehnologije. Član je IEEE društva za računarsku inteligenciju i IEEE društva za računarske nauke. Prati rad Srpske sekcije Udruženja audio inženjera.

Više informacija o predavaču dostupno je na adresi www.branislavpopovic.com

 

PRIJAVI SE