Iako je od nedavno postao popularan, neuromarketing izučava se već nekih 18 godina aktivno, dok se i pre konstrukcije kovanice neuromarketing (2002.) mogu pronaći istraživanja u vezi sa ovom oblasti.

Ovu temu ćemo obraditi online sa stručnjakom iz ove oblasti, i to sledeće nedelje u četvrtak, 12. novembra, sa početkom u 18h.

Najveće zablude koje se vezuju za neuromarketing je pronalazak „dugmeta za kupovinu“ u mozgu i njegova zloupotreba. Naravno, svaki neuromarketar bi voleo da ga pronađe, ali kompleksnost ljudskog mozga još uvek nije apsolutno poznata, pa dugme još uvek ne postoji.
Ali, ono što postoji jesu šest pokazanih stimulansa koji su dopadljivi mozgu i ono što je zanimljivo jeste da oni mogu da se primene u bilo kojoj oblasti života. Takođe, ukoliko se razumeju, otvaraju vrata kreativnosti i kreativnim tehnikama, samim tim i reklamne poruke postaju dopadljive, ne korisniku, već njegovom mozgu.


Jako zanimljivu prezentaciju i predavanje nam je na ovu temu pripremio Nikola Učur, stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Student je treće godine doktorskih studija industrijskog inženjerstva na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
Osnovne studije je završio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, smer žurnalistika, a master na Fakultetu tehničkih nauka, smer inženjerski menadžment, modul industrijski marketing i inženjerstvo medija.
Iako ima šest godina iskustva u oblasti marketinga i digitalnog marketinga, neuromarketing može da istražuje samo u okviru fakulteta i, od nedavno, preko Instagram profila Siva Ćelija.