Jačanje kapaciteta za razvoj kreativne industrije – Kreativna Subotica

 

Projekat sprovodi Centar lokalne demokratije (LDA) u partnerstvu sa Inspira Hub-om. Inicijativa je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

 

Naš zajednički cilj je povećanje dostupnosti kulturnog nasleđa, objedinjeni pristup u prezentaciji kulturnih sadržaja i afirmacija potencijala kreativne industrije.

 

Projekat doprinosi unapređenju saradnje i povezivanju sektora informacionih tehnologija, kulture i mladih stvaralaca i time većoj dostupnosti kulturnih sadržaja. Dugoročno gledano, projekat  afirimiše kreativini potencijal IT sektora kao značajnog resursa u razvoju kreativne industrije.

 

JAVNI POZIV ZA UČESNIKE TRENING PROGRAMA ZA KREIRANJE DIGITALNOG KULTURNOG SADRŽAJA

 

Pozivamo mlade od 18-30 godina, srednjoškolce, studente, zaposlene ili nezaposlene, koji su zainteresovani da usvoje nova znanja i veštine u kreiranju digitalnih sadržaja da se prijave na gore navedeni program obuke.

 

Trening programom započinje rad na budućoj web platformi Kreativna Subotica. Grupa mladih polaznika trening programa će uz pomoć i podršku trenera kreirati sadržaj za web platformu, uz istovremeno unapređenje veština i znanja iz oblasti kreiranja digitalnih kulturnih foto/video sadržaja.

 

Svi učesnici će tokom ovog projekta proći kroz nekoliko treninga tokom kojih će steći znanja i veštine kreiranja sadržaja u pisanom, foto i video formatu koristeći moderne tehnologije i alate dostupne svima. Učesnici će koristiti svoje pametne telefone, po mogućnosti laptop za izradu svojih priloga/sadržaja.

 

Obuku realizuju eksperti koji će učesnicima preneti teorijska i praktična znanja u navedene tri oblasti i pružiti mentorsku podršku tokom realizacije aktivnosti na izradi inovativnih priloga za web platformu.

 

Za prijavljene kandidate pripremili smo sledeće:

  • Radionica kreiranja pisanog sadržaja, gde će naučiti kako da istražuju teme i sastavljaju atraktivne tekstove koje ljudi rado čitaju i dele na internetu; tekstove koji ne služe samo da izmame klik, već da informišu ljude, probude lepe emocije i doprinesu zajednici u kojoj živite.
  • Radionica fotografije, gde će naučiti osnove zanata, kako koristiti svetlo, kako kadrirati scenu, ali prvenstveno kako ispričati priču u 10 fotografija.
  • Radionica kreiranja video sadržaja, gde će naučiti kako i zašto kreirati video sadržaj koji daje vrednost, koji priča priču uz primenu dobre prakse kadriranja, svetla, pokreta i montaže, a sve to uz pomoć pametnih mobilnih telefona.

 

Sve obuke će biti održane u dogovoru sa predavačima u prostorijama Inspira Huba u Subotici, u popodnevnim ili večernjim terminima tokom marta i početkom aprila meseca.

 

Nakon obuke, svi polaznici koji uspešno završe program obuke imaju priliku za praktičnu primenu stečenih veština, kao i da prema unapred dogovorenom kalendaru tokom aprila i maja meseca, u saradnji sa koordinatorima projekta, posete kulturne ustanove, kulturna dešavanja, umetnike i njihova udruženja. Njihov zadatak je da proizvedu najmanje po dva video / foto / pisana priloga za objavu na platformi Kreativna Subotica. Kultura, stvaralaštvo, kreativni umetnici, kulturni programi i kulturno nasleđe našeg grada su glavni fokus priloga.

 

Ukupno 15-20 mladih polaznika će biti izabrano za program obuke.

 

Molimo vas da vaše prijave, dostavite do 20. Marta 2023 najkasnije do 17.00 sati na link ka formularu za prijavu.